Leven met Jezus

 ‘ twintig bevragende lessen voor zelfstudie of gebruik in een kleine groep’

Deze twintig lessen zijn bedoeld voor iedereen die aan het begin staat van zijn of haar verdere leven met Jezus en de uitdaging aan wil gaan om een echte volgeling van Jezus te worden. De lessen behandelen de eerste stappen van geloof in Jezus en helpen je snel een diepe relatie met Jezus te ontwikkelen.

Je kunt de lessen ‘Leven met Jezus’ gebruiken voor zelfstudie, maar wanneer je ze in een groep of samen met iemand behandelt heb je er het meeste profijt van. Daarnaast zijn er tal van mensen die het materiaal gebruiken als kapstok om samen met iemand onderweg te gaan of als uitgangspunt voor onderwijs en dialoog in een kleine gespreksgroep!

Hoewel de lessen per week zijn ingedeeld, blijkt in de praktijk dat een ritme van gezamenlijke besprekingen van eens in de twee of drie weken goed werkt. Soms doe je wel een aantal weken over één les. Dat geeft helemaal niets. Het gaat er namelijk om dat je iets leert over het leven met Jezus.

De lessen zijn voorzien van huiswerk, waarbij een Bijbeltekst staat aangegeven met bijbehorende vragen en opdrachten. Doordat je actief nadenkt en bezig bent, wordt je relatie met Hem versterkt en bouw je geloofservaringen op.

Ik bid dat Jezus door de lessen heen tot je hart zal spreken, dat Hij zichzelf aan jou bekend zal maken en antwoord zal geven op je vragen. Ik wens je veel ontroering en plezier bij het bestuderen en bespreken van de lessen.

Cors Ephraïm, auteur

 

Over de werkboeken

Klik hier voor een inkijk exemplaar: Les 1 Relatie met Jezus

Bestellen

De kosten zijn 7,- euro per werkboek exclusief verzendkosten.

Bestellen kan door een mailtje te sturen naar info@godiservoorjou.nl met adresgegevens en het aantal te bestellen werkboeken ‘Leven met Jezus’. U krijgt dan een email met de betalingsgegevens.

De inkomsten zullen worden gebruikt voor missiedoeleinden.

 

De onderwerpen

Onderwerpen Werkboek 1

Les 1 Relatie met Jezus
Les 2 Opnieuw geboren
Les 3 Bidden
Les 4 Bijbellezen
Les 5 Heilige Geest
Les 6 Het kruis
Les 7 Vrij worden
Les 8 Vervulling met de Heilige Geest
Les 9 Dopen
Les 10 Zonden

Onderwerpen Werkboek 2

Les 11 Aanbidding
Les 12 Gehoorzamen
Les 13 Vrede
Les 14 Als God niet verhoort
Les 15 De Bijbel
Les 16 Getuigen
Les 17 Geld
Les 18 De stem van God
Les 19 Vergeven
Les 20 Tevreden zijn