Arjan Munneke – Terneuzen

“Je bent bang voor mensen en dat hoeft niet. Wat mensen van je denken is niet zo belangrijk; uiteindelijk sta je alleen voor Mijn troon; je vrienden zijn er dan niet bij, je ouders niet, de dominee niet; het gaat dan alleen tussen jou en Mij. Wat Ik van je denk is belangrijk. En Ik hou van jou!”

Opgevoed in een christelijk (gereformeerd) gezin, heb ik heel wat bijbelkennis meegekregen, waarvoor ik erg dankbaar ben. Een persoonlijke relatie met God had ik echter niet. Mijn leven werd gedomineerd door angst voor mensen. Dit uitte zich in stotteren. Ik heb in totaal zo 14 jaar van m’n leven gestotterd. Op m’n 3e jaar begon het, nadat ik Sinterklaas had gezien. Gedurende die 14 jaar heb ik verschillende therapieën (logopedie) gevolgd om het stotteren af te leren. Maar het hielp bij mij allemaal niet. Ik was vreselijk bang om een spreekbeurt te houden in de klas, durfde haast niet voor te lezen; het was een vreselijk vervelende tijd.

Rond mijn 17e ging mijn oudste broer studeren in Rotterdam. Daar kwam hij in contact met een christelijke studentenvereniging. Hij gaf zijn leven aan Jezus. We zagen allemaal de verandering in hem. Het was enorm. Hij vertelde me hoe je een persoonlijke relatie met Jezus kon hebben. Ik begon ook te bidden en de bijbel te lezen. Eén van mijn eerste gebeden was: “God, als U bestaat, dan wil ik normaal kunnen spreken” Er kwam geen bliksem uit de hemel, ook geen donderstem, maar het gebeurde toch vrij snel;

Door de bijbel te lezen en te bidden, merkte ik dat God me persoonlijk aansprak:

“Je bent bang voor mensen en dat hoeft niet. Wat mensen van je denken is niet zo belangrijk; uiteindelijk sta je alleen voor Mijn troon; je vrienden zijn er dan niet bij, je ouders niet, de dominee niet; het gaat dan alleen tussen jou en Mij. Wat Ik van je denk is belangrijk. En Ik hou van jou!”

Ik besloot Jezus in mijn leven toe te laten. De rust die volgde is niet te beschrijven. Er staat in de Bijbel dat Hij de Vredevorst is.  Nou, dat heb ik gemerkt. De vrede die mijn hart overspoelde is op geen enkele manier uit te drukken. Tot op de dag van vandaag is die diepe vrede en vreugde niet meer weg geweest.

Binnen een paar maanden ben ik normaal gaan spreken. De omgeving was verbaasd. Er is sinds die tijd zoveel veranderd. Relaties zijn verbeterd, prioriteiten zijn veranderd en er is steeds die diepe honger naar Zijn woord. Ik verlang steeds dieper te gaan en te groeien in relatie met Jezus. Er zijn altijd nieuwe verrassingen. Ik heb gemiddeld genomen veel meer vreugde in mijn leven.  Zijn waarheid maakt me iedere keer weer vrij van menselijke en demonische leugens. Ik vind het nu heerlijk om deze waarheden uit Zijn woord te delen met mensen. Ik merk dat God me de gave heeft gegeven om te onderwijzen; iets wat ik vroeger nooit had durven dromen! God is werkelijk goed! Eet ’t en je weet ‘t!